Griëtte Vonck

Ik ben Griëtte Vonck (1980). Sinds 2010 woon ik met mijn man Duurt en onze 4 kinderen in Houten. In mijn werkzame leven ben ik actief als manager Communicatie & Public Affairs. Ik werk momenteel bij het Leger des Heils Midden Nederland. Een prachtige combinatie waarbij ik zowel mijn professionaliteit als mijn sociale hart kan laten spreken.

Ik ben iemand die graag 100 uur in 1 dag zou willen hebben om mijn plannen en ideeën vorm te kunnen geven. Naast mijn werk, gezin en de politiek loop ik graag hard en hou ik van wielrennen als het mooi weer is.

Politieke betrokkenheid betekent dat ik ga voor een bloeiend Houten, waarin we samen bouwen aan ee n samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Inwoners van Houten zijn over het algemeen goed in staat keuzes te maken. Ik zie het als taak van de overheid om de eigen kracht in de Houtense samenleving te versterken. Dat betekent ook dat we er samen voor moeten zorgen dat kwetsbaren ook mee kunnen doen, want iedereen telt mee.

Wat het verkiezingsprogramma van 2018 – 2022 betreft wil ik mij voor Houten in gaan zetten voor:

  1. Duurzaam wonen en werken: betaalbare woningen voor met name starters, senioren en socialehuurwoningen.
  2. Kinderen voorop. Kinderen zijn vaak de dupe van vechtscheidingen. Ik zou graag de overheid willen stimuleren om dit te voorkomen of preventief ouders te ondersteunen. Maar ‘kinderen voorop’ betekent ook kinderen stimuleren in spelen; dat mag wel wat groener en creatiever in Houten. Bijvoorbeeld met groene speeltuinen, klimbomen en speelstruiken op verschillende plekken in Houten.
  3. Tenslotte pleit ik voor het stimuleren van burgerparticipatie; goede initiatieven vanuit de samenleving
    die de sociale verbinding en onderlinge ontmoeting tot stand brengen, waarbij de overheid stimuleert.