René Speksnijder

Ik ben René Speksnijder (1964), getrouwd met Annemarie. Samen met onze kinderen wonen we in de mooie wijk de Campen. In het dagelijks leven werk ik als teamleider Operations bij een hypotheekserviceprovider in Amersfoort. Daarnaast hebben Annemarie en ik een coachingspraktijk ‘Samen Thuis’ voor ouders van samengestelde gezinnen.

In de ruim 30 jaar die ik inmiddels in Houten woon, heb ik Houten zien groeien, van amper 15.000 inwoners toen naar bijna 50.000 nu. Houten is een volwassen gemeente geworden waar het goed toeven is.

De ChristenUnie is niet de grootste partij in Houten, maar we hebben wel een boodschap die voor heel Houten van betekenis is. Geïnspireerd door de Bijbelse boodschap van hoop en gerechtigheid, willen we investeren in een sterke samenleving, waarin iedereen meetelt en verantwoordelijkheid neemt. We staan voor sterke gezinnen, goede zorg en een duurzame woon- en werkomgeving.

Na een aantal jaren als commissielid te hebben meegedraaid in de fractie van de ChristenUnie, ben ik op 20 januari 2017 beëdigd als raadslid. 

Graag wil ik me ook de komende raadsperiode vol passie en energie inzetten om met onze fractie van de ChristenUnie het goede te zoeken voor onze Houtense samenleving.