Blog

Gebiedsontwikkeling "De Slinger"

donderdag 09 februari 2012 15:23 Na jaren van praten, plannenmakerij en wachten komt er dan eindelijk weer schot in de zaak.
De herontwikkeling van het gebied rond de Slinger - de omgeving tussen de bibliotheek, het theater en het Haltnahuis gaat een nieuwe fase in. lees verder
Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

Duurzaamheid: ook in het Gemeentehuis

donderdag 09 februari 2012 15:08 De gemeente Houten wil bevorderen dat de Houtense samenleving duurzamer wordt.
Door zowel burgers als bedrijven bewust te maken dat een duurzame manier van leven en werken goed uitpakt voor de generaties die na ons komen.
De ChristenUnie staat hier volledig achter.
Graag ziet de ChristenUnie dat ook de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld toont.
En op juist deze voorbeeldfunctie is nog wel het een en ander af te dingen. lees verder
Labels

Mens, milieu en financiën

maandag 25 januari 2010 21:55 De ChristenUnie heeft haar verkiezingsprogramma geformuleerd onder drie hoofdthema’s: Mens; milieu en financiën

Houten is een dorpje van erg weinig betekenis wanneer het gaat om mondiale milieu vraagstukken. Toch ben ik en zijn wij er binnen de ChristenUnie Houten er van overtuigd dat wij, net zoals ieder andere dorp, stad, provincie of land, op zijn eigen nivo moet doen wat mogelijk is!

Als christenen leven wij in een wereld die niet van onszelf is. In de schepping van hemel, heelal is onze wereld slechts een heel klein stipje. En op dat ‘bolletje’ leven enkele miljarden mensen die het elkaar moeilijk maken en de aarde op vele manieren uitbuiten. Zo heeft God dat niet bedoeld, denk ik. Toch wil Hij zich met deze wereld bemoeien en zelfs Zijn Zoon heeft hier rondgelopen! Dat is toch voor mij toch zeer bijzonder. Bijna onaards, bijna onwerkelijk maar toch een werkelijkheid.
lees verder
Labels
Milieu