Politiek Portret Griëtte Vonck

Griëtte, wie ben jij?

Ik ben 38. Woon sinds 2010 in Houten. Getrouwd, 4 kinderen. Opgegroeid op een boerderij in Groningen. Ik kom uit een politiek nest. Mijn vader was raadslid voor de ChristenUnie. In ons gezin gingen we het 8-uur journaal kijken en dan moesten wij de verschillende ministers opnoemen: wie is de minister van Financiën, van Binnenlandse Zaken en zo het hele rijtje. Wij vonden dat als kinderen leuk om te doen; we discussieerden over alles.

We werden opgevoed met aan de ene kant de aanmoediging van zelfstandigheid, eigenaarschap. En tegelijk daagden onze ouders ons uit om die kinderen op ons feestje uit te nodigen, die nooit gevraagd werden. Daar zit denk ook mijn drijfveer in de politiek: Ik wil gaan voor een mooie samenleving; en die ontstaat door een goeie balans tussen eigenaarschap en aandacht voor de zwakkeren.

Heb je hobby’s?

Ik hou van sporten, wielrennen. Ik lees ook graag. En af en toe een avondje netflixen, vind ik ook heerlijk.

Ik heb je even ‘gegoogled’; jouw naam wordt bijna altijd vermeld in combinatie met het woord ‘communicatie’. Wat heb je daarmee?

Dat is mijn vak. Daar ben ik min of meer ingerold. Het is natuurlijk ook iets met mensen en dat vind ik wel echt boeiend. Door communicatie, interactie begrijpen mensen elkaar beter en kan je tot resultaten komen. Ook in het lobbyen in de politiek heb je natuurlijk veel met communicatie te maken. Het zit eigenlijk overal.

Wat voor soort politicus ben je?

Ik ben bewogen, gedreven en etaleer met veel bevlogenheid mijn standpunt. Stieneke van der Graaf (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) is daarin voor mij een voorbeeld. Ik zal altijd op zoek gaan naar de samenwerking. Het gaat mij er niet om dat ik mijn punt maak, maar dat we gezamenlijk zoeken naar een oplossing en komen tot een resultaat. Neem Carla Dik-Faber, zij had in 2015 de meeste aangenomen moties. Daar zou ik dan hier in Houten ook wel voor willen gaan. Wat ik doe moet impact hebben op de samenleving.

Ik hou er van om vanuit een soort helikopterview het geheel te overzien. Bijvoorbeeld de ijsbaan: ik vind het heel goed dat ondernemers zelfstandig er met elkaar voor hebben gezorgd dat de ijsbaan er dit jaar weer is. Als ik dan hoor dat er € 3 wordt gevraagd als entree en dan nog € 3 voor het huren van schaatsen, dan vraag ik me af: kan iedereen dan meedoen? De mensen die minder te besteden hebben, kunnen zij ook komen schaatsen? Daar zou ik me graag voor in willen zetten. Dat, als het nodig is, de gemeente dan dat laatste zetje geeft door een bijdrage te leveren.

Je hebt 4 kinderen, wat betekent dat voor jou en wil je je ook inzetten voor kinderen in de samenleving?

Ik ben iemand die graag 100 uur in 1 dag zou willen hebben, zoveel ideeën heb ik. Maar door de kinderen ben ik me ervan bewust hoe belangrijk het is om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. De kinderen geven mij dan ook stabiliteit en balans.

In het opvoeden van de kinderen kom ik er bijvoorbeeld achter hoe weinig groene speeltuinen er zijn in Houten. Ik vind Nieuw Wulven te ver om de kinderen alleen naar toe te laten gaan. Ik wil me ervoor inzetten dat er meer van dit soort speeltuinen komen in Houten. Er is een voorzichtig begin gemaakt met groene schoolpleinen, dankzij een initiatiefvoorstel van ons raadslid Jana Smith. Ik wil ervoor zorgen dat de kinderen graag naar buiten gaan hier in Houten.

Het eerste speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is ‘Iedereen telt mee’. Is dat niet een beetje pretentieus? Er vallen toch uiteindelijk altijd mensen buiten de boot?

Inwoners van Houten zijn over het algemeen goed in staat keuzes te maken. Ik zie het als taak van de overheid om de eigen kracht in de Houtense samenleving te versterken. En om ervoor te zorgen dat kwetsbaren ook kunnen meedoen.
Als ChristenUnie pleiten we er bijvoorbeeld voor dat de Jeugdzorg goed geregeld wordt: één plan en regisseur per huishouden. Ook zijn we voorstander van het continueren van financiële ondersteuning van gezinnen (bijv. Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, U-pas).

Burgerparticipatie is ‘hot’. Hoe is het daarmee in Houten?

Het is helder dat de gemeente Houten burgerinitiatieven stimuleert. Tegelijk is het niet altijd even helder voor welk deel de burger verantwoordelijk is, en op welke punten burgers hulp kunnen vragen van de overheid. Welke burger is bijvoorbeeld op de hoogte van het bestaan van Ons Fonds? Daar kunnen leuke dingen mee georganiseerd worden, maar wie weet dat?

Ik vind het belangrijk dat de gemeente daar helder en toegankelijk over communiceert. Deel de goede verhalen in de diverse media, zodat het bij zoveel mogelijk burgers op de radar komt. Het gaat erom dat inwoners weten wie wanneer aan zet is. Om rol-duidelijkheid en bijbehorende verwachtingen. Er is nog altijd een kloof tussen ambtenaren en inwoners. Ik zou me graag in willen zetten om die verder te dichten.

Omzien naar elkaar vraagt openheid en beschikbaarheid van de burgers. Zie je dat gebeuren in Houten?

Ja, dat zie ik gebeuren. Uit het onderzoek van de Sociale Monitor bleek het prima te zijn met de sociale cohesie in Houten. We kunnen als samenleving heel veel. Neem de periode dat er een groep vluchtelingen naar Houten kwam; toen stonden er ontzettend veel mensen klaar om een steentje bij te dragen. De uitdaging is wel om blijvend, duurzaam naar elkaar om te zien.

Tot slot, wat is jouw favoriete plekje in Houten?

Met vriendinnen zit ik graag in de Roskam, op een vrije ochtend ga ik bijvoorbeeld naar de bieb om lekker te lezen, even wandelen over de markt maar ik geniet ook erg van het hardlopen en fietsen in de prachtige omgeving rond Houten.