Politiek Portret Harmen van de Kamp

Harmen, je staat op nummer 5, wie ben je?

Ik woon als enige van de kandidatenlijst in Tull en ’t Waal. Het is echt een prachtig dorp om te wonen. Ik ben net getrouwd en woon met mijn vrouw in ‘de oude pastorie’, achter het kleine kerkje van het dorp. Wij wonen daar in een woongemeenschap met één ander gezin. Schuin tegenover is de basisschool, waar nu 27 kinderen naar school gaan. Wat ik zie, is dat de school fungeert als ontmoetingsplek in Tull en ‘t Waal, dus ik vind het belangrijk dat ‘ie blijft!

Waarom ChristenUnie?

Nou, neem bijvoorbeeld veiligheid op straat. Dat is volgens mij voor een groot deel een gevoel: uit onderzoek blijkt dat vriendelijkheid, elkaar begroeten, een veilig gevoel geeft op straat. Zo maak je wetenschap praktisch. Groeten is ook een vorm van respect. En de ChristenUnie is een vriendelijke partij. De partij zoekt niet vaak de confrontatie, , maar gaat altijd op zoek naar waarden waarin verschillende partijen elkaar vinden. Dat is het vertrekpunt voor gesprekken.

Je bent onlangs commissielid geworden van de ChristenUnie, waar ga jij je hard voor maken?

Ja, dan is mijn thema wel Armoede. Ik werk in Utrecht bij stichting Leergeld en ik weet hoe het in Utrecht gaat met de armoederegelingen, zoals de U-pas. Daar krijgen alle gezinnen die een inkomen hebben tot 125% van de bijstand alle voorzieningen die horen bij de U-pas. In Houten is dat 110%. Ik vraag me dan af: hoe gaat het in Houten met de gezinnen die tussen die 110 en 125% zitten, want ik weet vanuit cijfers van het NIBUD dat mensen die 125% verdienen, nog nauwelijks rond kunnen komen. Ik wil graag weten hoe Houtenaren rondkomen. Wie heeft het financieel moeilijk? Kan de gemeente daarin helpen? Hoe kan de gemeente helpen?

Jij brengt dus een heleboel armoedekennis de fractie binnen; wat kunnen we nog meer van jou gaan horen?

In Utrecht is een minima effect rapportage gedaan. De vraag is: hebben deze gezinnen alle toeslagen waar ze recht op hebben? Weten deze gezinnen dat er een mogelijkheid is om de gemeentebelasting te laten kwijtschelden? Ik wil ervoor pleiten dat de gemeente regelmatig reclame maakt voor de voorzieningen die zij aanbiedt. In het boek Schaarste wordt de vraag beantwoord ‘waarom arme mensen domme dingen doen’. Daarin wordt duidelijk dat door de stress rondom geld het IQ daalt met 5 punten. Dan doet de overheid er goed aan om alles te faciliteren om deze stress en eventuele schulden weg te nemen. In ons verkiezingsprogramma noemen we dat we in willen zetten op 1 casemanager per gezin; en dan ook echt voor alle dingen. Dat is zo belangrijk. Want mensen bouwen vertrouwen op met deze persoon en durven dan steeds meer te vragen. Kijk bijvoorbeeld naar de aanpak van Schuldhulpmaatje, dat werkt echt!

Gefascineerd door geld?

Nou, dat weet ik niet. Maar de Correspondent bijvoorbeeld heeft een artikel geschreven over Schuldvrij Nederland. Daardoor ben ik wel geïnteresseerd geraakt door de aanpak van schulden in Nederland en de hele industrie erachter. Ik vind namelijk dat de overheid burgers ook toekomstperspectief moet bieden. Als je schulden wegneemt, verlicht je zoveel lasten, waardoor mensen verder durven kijken dan vandaag. Bij Leergeld zie je gewoon dat de invloed van de politiek de positie van kinderen kan verstevigen.

Wat is een kwetsbare leeftijd volgens jou?

Volgens mij is 18 jaar worden een zeer kwetsbare fase. Ik noem dat een levensgebeurtenis, een sleutelmoment voor pijnlijke óf juist voor gezonde situaties. Als je 18 jaar wordt, dan is er nauwelijks meer iets voor je geregeld. Weten jongeren dan hoe het zit met je zorgverzekering, belasting en alle andere geldzaken? De overheid zou daar extra begeleiding kunnen bieden. Ik zou ook willen weten of het de gemeente nou veel geld kost om 300 extra U-passen aan te bieden. Daar begint het mee en schuldenvrij worden komt daarna.

Kan Houten wat van Utrecht leren m.b.t. dit thema?

In Utrecht hebben we een nieuwe aanbesteder voor de U-pas. Over een halfjaar weten we hoe de nieuwe U-pas het heeft gedaan. Daar zouden we voor Houten lessen uit kunnen trekken. De ChristenUnie is een goeie partij, want zij heeft oog voor deze dingen.

Je hebt laatst een Ronde Tafel Gesprek bijgewoond, wat heb je daar gezien?

Ja, dat was een RTG over de vergunning voor veevoerbedrijf Van Gorp. Wat ik me af heb zitten vragen: neem je mensen serieus als overheid of niet? In de 3 kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal leeft het gevoel dat Houten beslist. Houten is een beetje Den Haag voor hen. De ChristenUnie kan hierin een goeie mediator zijn.

En dan nog een keer Tull en ‘t Waal, waar ga je je hard voor maken?

Zoals gezegd, Tull en ’t Waal is een prachtig dorp. Voor de vitaliteit vind ik het wel belangrijk dat er goeie instapmogelijkheden worden gecreëerd. Er worden hier hopelijk binnenkort huizen gebouwd, daar moeten dan ook wel sociale huurwoningen bijzitten. En de verkeersveiligheid op de Waalseweg is voor mij ook een issue. Je mag hier bij de school bijvoorbeeld 15 km/u, nou, dat doet niemand, er wordt hier keihard gereden.