Jana Smith

Ik ben Jana Smith-Visser (1976). Vanuit onze studiestad Utrecht zijn we met ons gezin in 2001 naar Houten getrokken, waar we het prima naar onze zin hebben. Onze 5 kinderen groeien hier in alle rust & ruimte op, we genieten van ons buurtje en van de vele contacten die er de afgelopen tijd zijn ontstaan. Ik ben pedagoog en houd me daarom in de politiek het liefst bezig met jeugdbeleid en onderwijszaken. Ook houd ik van de natuur en hoop die liefde graag over te dragen op onze jeugd.

Ik vind het belangrijk om het leven zoveel mogelijk met elkaar te delen en om op een verantwoordelijke manier met mens, dier en plant om te gaan. De relatie die we als christen met onze Vader mogen hebben, is een mooi voorbeeld voor onze onderlinge relaties. Daarom vind ik het ook belangrijk dat sociale netwerken verstevigd worden. Dit geeft houvast aan volwassenen en een goed voorbeeld voor kinderen. Zeker gezinnen hebben hier baat bij!

In mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen zie ik hoe belangrijk het is dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het is mooi om te zien dat de kerken in Houten steeds meer gezamenlijk zoeken naar manieren om zich in te zetten voor het welzijn van de Houtense medemens. Als wethouder wil ik me graag inzetten voor een veilig en liefdevol opgroeiklimaat voor onze kinderen. Daarnaast hoop ik dat iedereen in Houten tot zijn recht komt.

Want iedereen telt mee!

Geef uw geloof een stem!

Contactgegevens