Fractie

Fractie Christen Unie Houten

Agna van Rees, Lijsttrekker

Agna van Rees

Fractievoorzitter

Mijn naam is Agna van Rees en ik woon sinds 2017 in het centrum van Houten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Projectleider HR bij de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, sinds 2022 gevestigd in Houten. Daarnaast woon ik als vrijwilliger bij Stichting Timon. Mijn hobby's zijn lezen, wandelen of autorijden door onbekende gebieden en creatief bezig zijn.

Ik ben altijd al bezig geweest met de vraag: wat beweegt mensen, waarom doen ze wat ze doen en hoe breng je dat vervolgens allemaal bij elkaar? Ik wil me inzetten om mensen echt te zien zoals ze zijn, ze te respecteren en vervolgens de verbinding met anderen zoeken. Op deze manier wil ik dienstbaar zijn om ervoor te zorgen dat er genoeg brood is voor iedereen om te eten; en dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft om te kunnen slapen; en dat iedereen de liefde kan krijgen waarnaar hij of zij verlangt.

Sinds oktober 2017 ben ik betrokken bij ChristenUnie Houten. Als commissielid heb ik me vooral bezig gehouden met het Sociaal Domein: Jeugd, wmo, schuldhulpverlening etc. Sinds 2020 ben ik fractievoorzitter geworden. Ik vind het heel mooi en verantwoordelijk om dit werk te kunnen doen. Me in kunnen zetten voor de kwetsbare inwoners van Houten, voor dit stukje aarde in Houten waar wij invloed op hebben en al het andere wat langs komt in de politiek, past goed bij waar mijn hart voor klopt. Ik ga me inzetten voor genoeg liefde, brood en slaap voor alle inwoners van Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy.

kernwaarden: pionier, verbinder, woordkunstenaar, verantwoordelijk

Pieter Stam, 3

Pieter Stam

Mijn naam is Pieter Stam en ik ben namens de CU Houten actief als commissielid. Ik zet me in voor een overheid die ruimte geeft aan mensen om in hun gemeenschappen verantwoordelijkheid te nemen en gerechtigheid te zoeken. Een mens en de samenleving komen tot bloei door sociale verbanden. De uitdagingen op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en biodiversiteit hebben mijn persoonlijke interesse. Naast de politiek ben ik werkzaam bij een groene en sociale bank. Mijn aandachtsgebieden daarbij zijn het midden- en kleinbedrijf (MKB) en klanten met financiële problemen (Bijzonder Beheer).


Kernwaarden: flexibel, integer, gecommitteerd

Alex vd Pelt

Alex van Pelt

Sinds 5 jaar wonen wij, ik met mijn vrouw en twee tieners, in de wijk De Oorden. Als 48 - jarige man zet ik me in voor een lokale samenleving als echo van de hemel: rechtvaardige regels, omzien naar elkaar en persoonlijke ontwikkeling. Ik werk hieraan mee als directeur van een vrijwilligersorganisatie in Utrecht, als actieve buurtbewoner, als DJ met positieve tijdloze muziek en als commissielid van de ChristenUnie hier in Houten.

 Voor onze mooie gemeente is het belangrijk dat mensen kunnen doorstromen naar een passende woning en dat er meer wordt gebouwd voor starters en ouderen. Daarnaast hebben jongeren een plek nodig om hun talenten te ontwikkelen en steun te krijgen als dat even nodig is.

Kernwaarden: Open, Samen, Doelgericht