Nieuws

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

portraits+mirjam+bikker+(2).jpgvrijdag 08 december 2023 22:10 Fractievoorzitter Mirjam Bikker schreef een brief aan de verkenner, Ronald Plasterk. Klik hier om hier meer over te lezen. lees verder
Labels

Wij geloven in een samenleving die zich níet neerlegt bij armoede.

play-button-round-icon.pngdinsdag 07 november 2023 20:38 Dus doe met ons mee: Stem op 22 november ChristenUnie. lees verder
Labels

Verkiezingsprogramma

maandag 02 oktober 2023 20:56 Het verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2023-2028 is beschikbaar. lees verder
Labels

CU-Café

CU cafe.pngmaandag 02 oktober 2023 10:55 Zaterdag 7 oktober 2023 vindt de jaarlijkse CU-café weer plaats. lees verder
Labels

Vacature bestuursvoorzitter

maandag 02 oktober 2023 10:10 Vacature bestuursvoorzitter

Ken jij iemand met bestuurskwaliteiten die wil bijdragen aan lokale, christelijke politiek? Of is dit jouw talent en passie? Neem dan contact met ons op. Onder het genot van een kopje koffie vertellen we je graag meer. lees verder
Labels

Positief resultaat van 3 miljoen , maar (nog) geen miljoen bestemd voor betaalbare woningen

Agna van Rees deed gisteravond, namens de ChristenUnie, haar bijdrage tijdens de raadsvergadering. Het was waarschijnlijk ook de laatste keer dat onze Wethouder Jan Overweg het woord voerde in de raad. We zijn blij dat we 2021 zo ontzettend positief hebben afgesloten. Wel vinden we het jammer dat het ons nog niet is gelukt om een deel van het positieve resultaat te bestemmen voor iets wat de hele raad belangrijk vindt: betaalbare woningen. Wordt dus vervolgd.
"Voorzitter,
Allereerst sluiten we ons aan bij alle dankwoorden voor de ambtenaren die de bijgedragen hebben aan de Jaarstukken.
Het is vanavond de laatste keer dat wij als ChristenUnie terugkijken op de Jaarstukken van een heel jaar waarin we deel uitmaakten van de coalitie samen met CDA Houten, De Houtense VVD en GroenLinks. Daarom noem ik vanavond ook de punten waar we als ChristenUnie trots op zijn als we terugkijken.
Over het algemeen zijn we heel tevreden over de stukken zoals ze er liggen. Er is wat ons betreft voldoende onderbouwing voor de jaarcijfers. Het is extra bijzonder dat we in het Sociaal Domein dit jaar met een ruime plus kunnen eindigen. Juist op dit domein, waar diverse onderdelen zo onvoorspelbaar zijn. Overall is het trouwens best bijzonder dat het resultaat zo positief is in een jaar van een coronacrisis.
Een van onze speerpunten 4 jaar geleden was het inzetten op sterke gezinnen en duurzame partnerrelaties. We zijn daarom blij om te lezen dat de acties die gedaan zijn in het kader van Kansrijke Start, over de eerste 1000 dagen van een kind, heel goed scoren. We zien dat inwoners tevreden zijn over de snelheid waarmee CJG Houten reageert (8,6) en het aantal ouders dat de gratis cursus OudersInc heeft gevolgd in 2021 is 133. Dat is een veel groter aantal dan verwacht. Er is uiteindelijk in 2021 een convenant Kansrijke start Houten opgesteld die door 14 verschillende organisaties is ondertekend. En dat aantal groeit nog. De gemeente faciliteert de actielijnen die op dit moment uitgezet worden.
Niet alleen de preventieve kant heeft aandacht gekregen, ook voor de nazorg is extra inzet gekomen, zoals een maatjesproject voor gescheiden ouders, Ouders voor Elkaar.
We zijn blij dat het Lokaal Preventieakkoord, Healthy Houten, goed ontvangen wordt door een groot aantal organisaties in onze gemeente. Tijdens de inspiratiesessies (zie foto voor de overhandiging van de bundel Inspiratiesessies) hoorden we terug dat Healthy Houten daadwerkelijk bij onze inwoners terecht komt. Dat is altijd goed om te horen, want daar doen we het voor.
Ook op het niveau van duurzaam wonen en werken hebben we met elkaar mooie dingen bereikt! Denk aan de stukjes openbare ruimte die via Ons Buiten door inwoners zelf worden beheerd.
In 2021 was het geen makkelijk jaar voor de duurzame windenergie. We hebben gezien dat er veel inzet is geweest om Windpark Goyerbrug tot een goed einde te brengen. We zien uit naar het moment waarop we hier in de raad weer verder over kunnen praten.
De inzet van Duurzaam Houten om inwoners te inspireren voor het verduurzamen van hun woning is aanstekelijk. We hopen dat de komende periode ook weer vol zat zitten met inspiratie en actie om onze duurzaamheidsdoelen in 2040 te kunnen halen.
Wat betreft de resultaatbestemming hebben we als ChristenUnie onszelf de vraag gesteld: Wat kon beter de afgelopen periode? Waar balen we dan het meest van? Wat er dan voor ons bovenuit springt, is het feit dat we nauwelijks plannen hebben kunnen toevoegen voor het bouwen van betaalbare woningen. Als ik de Ruimtelijke Koers noem, weet u wat ik bedoel. Onze inwoners hebben wel recht op plannen voor betaalbare woningen. Daarom ondersteunen wij het amendement van PvdA Houten van harte. Van de ruim 3 miljoen die we overhouden, willen wij graag € 1 miljoen alvast een bestemming geven en in het Volkshuisvestingsfonds storten."