Over ons

Historie

De ChristenUnie is in 2002 ontstaan uit een fusie van RPF en GPV. Die beide partijen waren daarvoor al 15 jaar actief. Omdat ze nagenoeg dezelfde doelen nastreefden was het logisch dat ze samen gingen. Kenmerkend voor deze partijen was dat ze de bijbel als uitgangspunt namen. Datzelfde geldt ook voor de huidige ChristenUnie. Vele jaren lieten deze partijen hun stem horen in de Houtense gemeenteraad. Of het nu om ruimtelijke ordening ging, milieu, jeugdbeleid of een nieuwe aansluiting op de A12, we droegen steeds ons steentje bij. Tot 2002 moesten we het met 1 zetel stellen (Caspar Voorberg), maar toen kwam er een 2e zetel bij (Dick van Hoek). En als klap op de vuurpijl werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het college. De huidige burgemeester, Wouter de Jong, werd wethouder van ruimtelijke ordening en milieu. Op dat moment woedde er een stevige discussie over de inrichting van het winkelcentrum Het Rond inclusief de mogelijk bouw van een nieuw gemeentehuis. Deze discussie dreef de voor- en tegenstanders ver uit elkaar. Een actiegroep werd opgericht om te voorkomen dat het huidige gemeentehuis zou worden plat gegooid. De ChristenUnie sloot zich aan bij deze koers omdat het zonde was om ergens anders een nieuw gemeentehuis te bouwen, terwijl met een paar aanpassingen het bestaande pand prima te gebruiken was. Toen deze discussie afgelopen was, met als resultaat verbouw van het bestaande pand, kwam een ander thema op tafel dat de gemoederen stevig bezig hield. De bouw van 3 windmolens. De ChristenUnie was (en is) voor deze milieuvriendelijke manier van energiewinning. Als we willen dat onze kinderen ook schone lucht kunnen inademen, moeten we stoppen met de verbranding van fossiele brandstoffen voor onze energievoorziening.

In 2008 werd Wouter de Jong gedeputeerde voor de Provincie. Jochem Pleijsier nam deel in de raad. En in het college nam Thijs van Daalen deel als wethouder namens de ChristenUnie.

Bij de verkiezingen in 2010 en in 2014 kwamen Dick van Hoek en Jana Smith in de raad.

In 2016 zwaaide Dick van Hoek af. Hij kreeg zelfs een lintje! Jana Smith werd fractievoorzitter en René Speksnijder kwam begin 2017 in de raad.

Leden

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 140 leden. Naast het bestuur is er een fractie bestaande uit 6 leden.

Wilt u lid worden of op een andere manier ons steunen? Klik dan hier.

Wij hebben uw steun nodig!

Wilt U ook actief worden binnen de ChristenUnie en u bent al lid, dan kunt u via de raadsledenscan ontdekken wat uw sterke en minder sterke competenties zijn en op welke manier u binnen de kiesvereniging actief kunt zijn.