Jana Smith als wethouder geinstalleerd

3 x beedigd14-06-2018 11:34 14-06-2018 11:34

De raadsvergadering van dinsdag 12 juni was een feestelijke gebeurtenis voor de ChristenUnie. Zoals bekend, maakt onze partij deel uit van de nieuwe coalitie in Houten, samen met CDA, GroenLinks en VVD.

In het raadsdebat over het coalitieakkoord noemde de nieuwe fractievoorzitter, René Speksnijder een aantal zaken op waar de ChristenUnie extra blij mee is dat ze in het akkoord zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de grote aandacht voor de energietransitie en de keuze voor een tweede windpark, meer ruimte voor flora en fauna en groene speelplekken, de vrijheid voor winkeliers om zelf hun openingstijden te bepalen, de inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, met veel aandacht voor preventie, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, vroegsignalering van armoede en het voorkomen van (echt)scheidingen.

Klik hier voor de volledige inbreng van de ChristenUnie in het debat. 

Na het debat werden de nieuwe wethouders beëdigd en mocht Jana Smith daadwerkelijk in het collegebankje plaatsnemen. Vervolgens werd Griëtte Vonck beëdigd als raadslid en Agna van Rees als commissielid. We zijn als ChristenUnie blij en dankbaar dat we met een goed en compleet team volwaardig kunnen meedoen in het nieuwe college en de coalitie. Met Jana als wethouder, Griëtte en René in de raad en Agna en Harmen als commissieleden. We kijken uit naar de samenwerking in en buiten het gemeentehuis!

Labels

« Terug

Archief > 2018 > juni

Geen berichten gevonden