Statement Bestemmingsplan Bos Nieuw Wulven

Nieuw Wulven19-11-2019 20:08 19-11-2019 20:08

Veelvuldig ben ik (raadslid Griëtte Vonck) afgelopen jaren bij de Veldkeuken geweest in Amelisweerd en het theehuis Rhijnauwen. Hadden de kinderen een studiedag, dan gingen we daar even wandelen en warme chocomel drinken. Op de terugweg fietsten we dan via Vroeg in Bunnik nog even voor een lekker warm brood, heerlijk. In de weekenden en op vakantiedagen was dit haast niet te doen, dan moest je vechten voor een plekje, zo druk was het.

En terecht. Want het is heerlijk om in de natuur te zijn. Het brengt je terug bij de basisprocessen van het leven, en daarom is het goed dat de mens zich blijft verwonderen over de ongekende schoonheid van de schepping. Dat mogen we mensen niet onthouden.

En dan vanavond het gesprek over het nieuwe bos nieuw Wulven, eh, het Bos Nieuw Wulven, sorry voorzitter; het Nieuwe Bos Wulven. Met die titel is het ons er niet gemakkelijk op gemaakt, en makkelijk hebben de vele vragen en zienswijzen het u als wethouder eveneens niet gemaakt. Het mooie is wel dat er naar de mening van de fractie van de CU Houten een heel gedegen stuk ter besluitvorming wordt aangedragen. Natuurlijk kunnen we er iets van vinden, maar de informatie ligt helder voor ons en daarvoor onze dank.

Het moge duidelijk zijn dat wij als Christenunie een voorstander zijn van dit raadsbesluit. Het Nieuwe Bos Wulven heeft een regionale recratieve bestemming. We geloven dat we zo dicht bij de stad Utrecht onze verantwoordelijkheid hebben nu de natuurrecreatiegebieden in Bunnik en Utrecht overlopen. De ChristenUnie is vóór het voorstel.

Vanuit de CU is er begrip dat er geen fietsbrug komt gezien kosten en doorkruising van natuur.
Voor de ChristenUnie blijft wel de vraag:
hoe kan toch de fiets gestimuleerd worden? Hier ligt m.n. een opdracht richting de eigen burgers om hen daarin te stimuleren. Dit hoeft niet zozeer door regelgeving maar het kan op creatieve en ook communicatieve manieren naar met name de Houtense burgers. We vragen daarin dan ook aan de wethouder of ze proactief hierin wil meedenken. Daarnaast willen we explicitiet aandacht vragen voor de veiligheid. De intensiteit van de bezoekers neemt toe. We vragen de wethouder of ze de veiligheid van voetgangers op het fietspad en bij de inprikker wil toezien en monitoren.

Wij hopen als fractie dat de verandering in de bestemming er aan gaat bijdragen dat veel meer mensen met bestemming het Nieuwe Bos Wulven onze kant op komen om te genieten van onze prachtige, veelzijdige woonplaats.

Labels

« Terug