2 nieuwe raadsleden en een nieuw commissielid

Beediging Agna08-11-2020 13:39 08-11-2020 13:39

Het is inmiddels herfstvakantie. Tijd om zowel terug te kijken op de achterliggende weken als ook vooruit te blikken op wat we de komende tijd gaan doen. Vandaag blikken we terug.

In de laatste raadsvergadering werden Agna van Rees Rees en Rombout Soldaat beëdigd als raadslid. In dezelfde vergadering werd ook ons nieuwe commissielid Lydia van Maurik-Wever geïnstalleerd. Met dit team gaan wij ons de komende tijd inzetten voor de vragen en behoeften van de Houtense inwoners, op korte en lange termijn.

In dezelfde raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de kwetsbare kinderen in kamp Moria. Sander Bos - wethouder in de gemeente Houten heeft toegezegd dat hij hier in de regio actief mee aan de slag zal gaan. We gingen in gesprek met het college over de stand van zaken rondom COVID19 in Houten. Het bestemmingsplan Hofstad IVb werd aangenomen. We stemden voor extra werkbudget voor de Ruimtelijke Koers om een instrumentarium te ontwikkelen voor gebiedsontwikkeling. Helaas moesten er ook evenementen opgezegd worden vanwege corona, zoals bijv. Gluren bij de Buren Houten. Op 7 oktober namen we deel aan het kaderstellend Raadsdebat WIL 'Samen doen wat kan'.

Nu is er even een periode van rust. We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

Beediging Agna

Beediging Rombout

Beediging Lydia

Labels

« Terug