Fairtrade gemeente Houten

donderdag 11 januari 2018 16:09

Gaat de gemeente de status Fair Trade verliezen? De werkgroep houdt er per 1 maart 2018 mee op. ChristenUnie heeft het college vragen gesteld wat hier aan te doen valt.

De gemeente Houten heeft in 2009. als vierde gemeente in Nederland. de status van Fairtrade Gemeente gekregen. Als lokale overheid hebben we ons altijd een warm voorstander van Fairtrade getoond en daar in het beleid vorm aan gegeven. Jaarlijks wordt een subsidie van ongeveer € 1000 verstrekt (2018: € 1013).

In het Groentje van 27 december 2017 stond een bericht dat Houten mogelijk binnenkort de status van Fairtrade Gemeente gaat verliezen. Als de werkgroep Fair Trade Houten zou besluiten zichzelf op te heffen, dan wordt namelijk niet langer meer aan de criteria voldaan om Fairtrade Gemeente te zijn.

De ChristenUnie ondersteunt het stimuleren van Fairtrade in Houten van harte. We zouden het daarom betreuren als Houten de status van Fairtrade Gemeente zou verliezen.

Vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het verliezen van de status van Fairtrade Gemeente niet past bij de grote waarde die we als gemeente hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze sociale duurzaamheidsdoelen?
  2. Is het college bereid om (extra) stimulerende maatregelen te nemen om de status van Fairtrade Gemeente te behouden en zo ja welke maatregelen zijn dat dan?
  3. Welke rol ziet het college in dit verband weggelegd voor het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten?

« Terug