Informatieavond over duurzame energie uit afvalWATER

25-01-2012 22:29 25-01-2012 22:29

Het toilet doelspoelen en daarmee je huis verwarmen? Auto’s laten rijden op afwaswater? Het kan! De ChristenUnie en GroenLinks Houten organiseren op woensdag 8 februari om 20 uur in restaurant Roskam in het Oude Dorp van Houten een gratis informatieavond over mogelijkheden om met lokale vergisting van huishoudelijk afvalwater duurzame energie (biogas) op te wekken. Biogas dat gebruikt kan worden voor verwarming van huizen of als brandstof voor auto’s. Leer meer over de techniek en toepassingen van deze manier van energieopwekking, en praat met bekende specialisten zoals Ad van Wijk over de mogelijkheden die er al zijn, ook in Houten.

Een van de belangrijkste onderwerpen voor de nabije toekomst is hoe wij met waterkringlopen (hemelwater en huishoudelijk afvalwater) omgaan. De techniek zelf, de mogelijkheden, de toepassingen en de duurzaamheid van opwekking van duurzame energie uit afvalwater worden op deze avond uitgelegd. De ChristenUnie en GroenLinks in Houten vinden elkaar regelmatig op alle onderwerpen die gaan over duurzaamheid en klimaat en organiseren graag gezamenlijk deze avond voor alle geïnteresseerden.

Veelbelovende techniek

Naast de afkoppeling van hemelwater van het riool kan er ook met het overig afvalwater een belangrijke slag gemaakt worden. Een veelbelovende techniek is de lokale vergisting van afvalwater van huishoudens, zodat dit biogas oplevert. Dit biogas kan vervolgens gebruikt worden voor verwarming van de huizen of als brandstof voor auto’s. Na de vergisting kan het restwater verder ter plaatse gezuiverd worden, zodat het op het oppervlaktewater geloosd zou kunnen worden. De techniek wordt al in andere plaatsen in Nederland met succes gebruikt.Met de komst van een ecowijk in Houten, en de invulling van de later vrijkomende woonlocaties in Houten vinden wij dit een waardevolle techniek om te verkennen. Zo komt Houten weer een stap dichter bij de klimaatdoelstelling van 2040.

Sprekers

De avond wordt voorgezeten door Wouter de Jong, voormalig milieuwethouder in Houten en gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Inleidende sprekers zijn Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems en voormalig CEO van Econcern, mevrouw Maaike Klomp van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en mevrouw Liesbeth Wiersma van DeSaH, toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaamheid binnen de waterketen.

Na de inleiders zal er een discussie plaatsvinden, waarbij de stakeholders waterschap, gemeente, wetenschap, dienstverlening en consument met elkaar in debat gaan.

Voor de toehoorders zal volop informatie verkrijgbaar zijn met praktische handvatten om in en rondom het huis een duurzame steen bij te dragen aan hoe om te gaan met huishoudelijk afvalwater.

Plaats: De Roskam

Woensdag 8 februari

Tijd: 20.00 uur; zaal open 19.30

De toegang is gratis

« Terug

Archief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden