Algemene financiële beschouwingen bij de Ombuigingsvoorstellen tweede fase

woensdag 25 januari 2012 23:09

Vz, geachte aanwezigen,

Ik heb een Spons mee genomen. Een spons waar als ik erin knijp niets meer uit komt. Ik kom daar op terug.

De voortgaande verslechtering van de economie en daarmee de overheidsfinanciën van de komende jaren, gaat een mentaliteit vragen van snelle veranderingen en bezuinigingen op de allerlei uitgaven om door te groeien naar een ‘beheersorganisatie.

Een (mentaliteits)verandering, die de ChristenUnie nog niet voldoende bespeurt bij de gemeente Houten.

De voorliggende bezuinigingsvoorstellen zijn vastgesteld volgens de kaasschaafmethode. Duidelijke en ook pijnlijke keuzes, worden nu niet echt gemaakt.

En voorzitter we weten dat nu het rijk nog ca 5 miljard moet bezuinigen, wij dat gaan merken. Waar nu nog de keuze wordt gemaakt om bijvoorbeeld het theater in de lucht houden lijkt dat bijna onmogelijk wanneer we door moeten gaan voor de volgende ronde!

Wanneer wij dit voorstel Tweede fase Ombuigingen beoordelen vanuit ons programma kan de ChristenUnie met een groot aantal voorstellen instemmen.

Bijna alle Groen mag Groen blijven en de uitwerking van Oranje zien we graag tegemoet.

Ik noem een paar zaken waar wij moeite mee hebben.

1, de versobering van de U-pas.. Wij willen deze graag continueren. Wanneer wij jaarlijks met meer dan een half miljoen het theater in de lucht houden en daarnaast nog veel meer uitgeven aan sportaccommodaties voor mensen die dat kunnen betalen, vinden wij het onjuist nu te korten, op de groep waarvan wij weten dat die dit niet kan opbrengen: de U-pas houders. We willen het voor hen mogelijk houden om mee te doen op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Deze groene post levert ‘slechts’ 20.000 euro op.

We dienen een amendement in om deze ombuiging oranje te maken.

2, het zwembad. Het zwembad heeft in onze gemeente een belangrijke sportieve en sociale functie en is voor iedereen toegankelijk. Dit willen we graag zo houden. Ook het buitenbad moet open blijven. Samen met Groen Links dienen wij een amendement in. De tekst spreekt voor zich.

Als 3e. Voorzitter, de verhoging van de OZB is voor ons een lastig punt, dat werd in een ledenraadpleging bevestigd. Vz, voor de ChristenUnie is een OZB verhoging pas acceptabel als eerst de uitgaven tot het uiterste zijn uitgeknepen. En daarom heb ik de spons meegenomen. Wij hebben niet de indruk dat alles in dit huis eruit is geknepen.

De gemeente heeft  een voorbeeldfunctie om al het mogelijke te doen de uitgaven verder te verlagen. We vinden het te gemakkelijk om nu, op deze manier de inkomsten te verhogen en de problemen door te schuiven naar de burger.

De burger mag dan voor de hogere gemeentelijke belastingen een oplossing bedenken in een tijd van stapeling van kosten van allerlei kanten.

Dit huis dient sneller te worden omgebouwd van groei- naar beheersorganisatie. De reeds in gang gezette bezuiniging van  ca 1,3 miljoen euro komt overeen met ca18 a19 formatieplaatsen. Wij achten het goed mogelijk dat op een totale formatie van ca 350 fte’s nog eens ca 20 formatieplaatsen te bezuinigen. Dit is slechts ca 5% van de totale personeelsbezetting en levert 1.2 miljoen op.  Daar kunt u ook ruimschoots de U-pas gebruikers mee compenseren.

We beseffen ons goed dat dit een lastige en moeilijke taak is. Wij kennen uw redenering van taak volgt formatie/mens. Wij vinden dit echter een nogal ambtelijke redenering die wij in het bedrijfsleven en semipublieke sector niet tegen komen (vorig jaar 10% op een afdeling van een zorginstelling: gewoon dezelfde taken lees cliënten blijven begeleiden).

Zoals wij al bij de behandeling van de Begroting heb aangegeven, zijn wij van mening dat deze buitengewone tijden om buitengewone moed en om buitengewone acties vragen. Dat moment is aangebroken. Deze organisatie moet lean en mean worden om de taken optimaal uit te kunnen voeren als slanke organisatie. Wij gaan niet op uw stoel zitten om voorstellen te doen hoe deze bezuiniging in te vullen.  Wel een aantal suggesties: het verminderen van het aantal beleidsmedewerkers, het versneld afstoten van gebouwen en accommodaties, prioriteit geven aan de samenwerking met andere gemeenten of organisaties, het verminderen van het aantal projecten met externe adviseurs. Meer specifiek wil ik het hebben over de ICT en dienstverlening. De organisatie wordt op korte termijn ondersteund door een optimale ICT structuur.  Daar geven we in deze tijd ‘maar liefst’, twee miljoen euro aan uit. Het kan toch niet anders dan dat dit aanmerkelijk personele ‘voordelen’ op een huidige bezetting gaat opleveren?! Wij verwachten dat de burger een iets lager niveau van dienstverlening zal accepteren als daar het niet doorgaan van de OZB verhoging tegenover staat.

Voorzitter wanneer  we nu in de spons van dit huis zouden knijpen, zou er nog te veel water uit komen. Wanneer de spons droog blijft is voor de ChristenUnie een PZB verhoging bespreekbaar.

 

Afrondend.

Wij dienen drie amendementen in om de voorgenomen ombuiging op de U-pas en de sluiting van het buitenbad te voorkomen. En een amendement om de voorgenomen OZB heffing te schrappen.

en om dit beeld vast te houden, geef ik u graag deze spons mee.

 

20 december 2011

Dick van Hoek

Fractievoorzitter ChristenUnie Houten

« Terug

Archief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden