Duurzaamheid: ook in het Gemeentehuis

09-02-2012 15:08 09-02-2012 15:08

De gemeente Houten wil bevorderen dat de Houtense samenleving duurzamer wordt.
Door zowel burgers als bedrijven bewust te maken dat een duurzame manier van leven en werken goed uitpakt voor de generaties die na ons komen.
De ChristenUnie staat hier volledig achter.
Graag ziet de ChristenUnie dat ook de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld toont.
En op juist deze voorbeeldfunctie is nog wel het een en ander af te dingen.

De ChristenUnie heeft haar teleurstelling uitgesproken over het uitvoeringsprogramma 2010/2011.
Zelfs nieuwe gemeentelijke medewerkers bij hun inwerkprogramma bijpraten over de duurzaamheidsdoelstelling is in dit huis niet gelukt!
Er is te veel rood, er is te veel niet gerealiseerd wat met een beetje goede wil en inzet mogelijk zou moeten zijn.
Toch is ons glas niet half leeg maar half vol!
Er is uiteindelijk meer groen en oranje dan rood! Niettemin moedigen we de wethouder aan om meer te investeren op Duurzaamheid!
Meer formatie of euro's nodig? Kom vooral met een voorstel!

We hebben een motie ingediend om het Uitvoeringsprogramma concreter te maken.
De wethouder heeft in het RTG gezegd dat met dit programma de 11 procent doelstelling te halen. Maar hoe is dit meetbaar?
We hebben een motie ingediend om meer concreet en meetbaar aan te geven hoe ver we nu zijn met de 11%-doelstelling?
Dit kan meegenomen worden in de periodieke bestuursrapportages. Zie de motie.
Besluitvorming is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.

Dick van Hoek, fractievoorzitter CU
31-01-2012

« Terug

Archief > 2012 > februari

Geen berichten gevonden