Gebiedsontwikkeling "De Slinger"

09-02-2012 15:23 09-02-2012 15:23

Na jaren van praten, plannenmakerij en wachten komt er dan eindelijk weer schot in de zaak.
De herontwikkeling van het gebied rond de Slinger - de omgeving tussen de bibliotheek, het theater en het Haltnahuis gaat een nieuwe fase in.

Na jaren van praten, plannenmakerij en wachten komt er dan eindelijk weer schot in de ontwikkeling van het gebied rond de Slinger (de omgeving tussen de bibliotheek, het theater en het Haltnahuis) Zij gaat een nieuwe fase in.
De ChristenUnie heeft zich uitgesproken voor het verlaten van de ambitie ontwikkeling 'Cultuurplein'.
Prima om het Slingergebied te ontwikkelen en met een cultuurinfrastructuur te verrijken, maar een cultuurplein-ambitie is voor ons niet realistisch.
Het economisch zwaar weer zal nog jaren aanhouden. Daardoor lopen we financiële risico's met een waarde van circa € 800.000,-.

De ChristenUnie wil graag het theater en de bibliotheek de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Met name het theater moet zo snel mogelijk zelfstandig worden en loskomen van de subsidiekraan! Wanneer een zalencentrum hieraan kan bijdragen kan dit in de ontwikkelingen meegenomen worden. We hebben een motie ingediend, mede ondertekend door de SGP, om ons verhaal kracht bij te zetten. Deze motie heeft het niet gehaald. De overige partijen zien nog heil in de ambitie 'Cultuurplein' en dit project vele jaren later te realiseren.

Onze motie is bijgevoegd en werd alleen door de indieners ondersteund.
Het voorstel (vóór cultuurplein) is verder aanvaard met de aantekening dat de CU en de SGP tegen de punten 3 en 4 te hebben gestemd.

Dick van Hoek
31-01-2012

« Terug

Archief > 2012 > februari

Geen berichten gevonden