Afvalwater heeft economische waarde

10-03-2012 20:05 10-03-2012 20:05

Afgelopen woensdagavond (29 februari) werd in de Roskam een informatieavond over duurzame energie die te winnen is uit afvalwater gehouden, georganiseerd door GroenLinks en de ChristenUnie uit Houten. Drie toonaangevende sprekers hielden een presentatie over wat er al met afvalwater gebeurt en wat voor de toekomst mogelijk is.

Het Hoogheemraadschap liet de toeschouwers zien hoe zij afvalwater zuiveren, hoeveel energie dit kost en hoe zij in de nabije toekomst afvalwater wil gaan gebruiken in een energiefabriek. Uit het water wordt dan biogas, fosfaten en energie (warmte en stroom) gehaald waar zowel de landbouw als vele huishoudens gebruik van gaan maken. Ad van Wijk maakte de toeschouwers inzichtelijk hoeveel afvalwater een gemiddelde mens produceert en hoeveel energie en grondstoffen daarmee weggegooid worden. Dit is veel! Ook presenteerde hij zijn plannen om nabij de brug bij Schalkwijk aan het kanaal een biovergistingsinstallatie te gaan bouwen waarmee met zowel (rest)producten uit de landbouw als afvalwater warmte, stroom, fosfaten en schoon water geproduceerd kunnen gaan worden. Ook was er een presentatie van bureau DeSaH die allerlei praktische toepassingen van biovergisting van afvalwater liet zien die al in gebruik worden in Nederland. Er is weliswaar veel creativiteit nodig voor de aanleg en per situatie is het rendement verschillend, maar als bijvoorbeeld van een groep huizen de warmte van douchewater wordt teruggewonnen, de grondstoffen worden gehaald uit het zwarte water (water van het toilet dus) en het restdeel wordt vergist samen met keukenafval, dan levert restwater allerlei producten op zoals stroom, biogas en warmte. Dergelijke zeer milieuvriendelijke systemen zijn geschikt om aan te leggen in nieuw te bouwen gebieden in Houten, zoals de huizen die ontwikkeld gaan worden aan de Stenen Poort.

Afvalwater heeft dus economische waarde. Afvalwater heeft de toekomst, want er is dan geen sprake meer van afvalwater, maar van hergebruikwater . Het ligt aan de goede wil van overheden zoals het Hoogheemraadschap, de gemeente en ontwikkelaars van woningen of zij willen samenwerken om dergelijke systemen aan te leggen in nieuwe woningen. De ChristenUnie en GroenLinks zullen bij de gemeente Houten een warm pleitbezorger blijven voor de aanleg hiervan.

« Terug

Archief > 2012 > maart

Geen berichten gevonden