Hoe gastvrij zijn wij nog voor de vreemdeling in ons midden? 1/2

27-06-2012 18:16 27-06-2012 18:16

Er wordt bij het Rijk niet alleen bezuinigd op geld voor de
vreemdeling ver weg (ontwikkelingssamenwerking), maar ook op
ondersteuning voor de vreemdeling binnen onze eigen gemeentegrenzen.
De sfeer is harder geworden....

Hoe gastvrij zijn wij nog voor de vreemdeling in ons midden? 1/2

Er wordt bij het Rijk niet alleen bezuinigd op geld voor de
vreemdeling ver weg (ontwikkelingssamenwerking), maar ook op
ondersteuning voor de vreemdeling binnen onze eigen gemeentegrenzen.
De sfeer is harder geworden: als een asielzoeker zo nodig in Nederland
wil wonen, dan moet hij ook maar voor zijn eigen inburgering zorgen,
desnoods door daar geld voor te lenen! En wat als iemand een huis
heeft en een lening voor zijn taalcursus? Hoe geven we hem vervolgens
een plekje in onze samenleving?
De Houtense vluchtelingenorganisatie SPIN heeft inmiddels haar poorten
moeten sluiten. Alle dossiers liggen bij de gemeente en het is nog
onduidelijk hoe en wanneer Houtense asielgerechtigden verder begeleid
worden.

De ChristenUnie heeft hier vragen over gesteld aan de wethouder en
gaat binnenkort in gesprek met de directeur van onze
welzijnsorganisatie (Van Houten&co) over toekomstige mogelijkheden.

« Terug

Archief > 2012 > juni

Geen berichten gevonden