Voedselbank, woningnood, vluchtelingen: klaar voor de volgende stap naar een geschikte locatie

Essenkade Houten.jpg08-06-2022 21:16 08-06-2022 21:16

Voedselbank, woningnood, vluchtelingen: klaar voor de volgende stap naar een geschikte locatie

De gemeente heeft, samen met de COA, diverse maatschappelijke organisaties en welzijnsorganisaties, de afgelopen maanden hard gewerkt om in Houten geschikte huisvesting te vinden. Voor jongeren, voor vluchtelingen en voor bijvoorbeeld de Voedselbank. De gevonden locatie is deze week openbaar gemaakt en gaat besproken worden met inwoners. Het gaat om het Wegenergebouw, op de Essenkade. Het voorstel is om deze plek voor maximaal 15 jaar in te zetten voor drie doelen. Ten eerste een opvangplek voor vluchtelingen, ten tweede broodnodige huisvesting voor woningzoekenden uit onze gemeente en ten derde een nieuw thuis voor Houtense organisaties zoals Doorgeefluik, Krachtfabriek en Voedselbank. De ChristenUnie, Groenlinks, D66 PvdA en HA! zijn blij met deze volgende stap vooruit en zien uit naar het gesprek met omwonenden, inwoners, welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden om tot een gedragen en gezamenlijk plan te komen.

“Iedereen heeft recht op een dank boven zijn hoofd. Vluchtelingen ervaren elke dag wat het is als je een dak mist. Wij gunnen hen en andere spoedzoekers een plek in onze gemeente waar het zo fijn wonen en leven is.” (Agna van Rees, ChristenUnie)

“We zoeken al jaren naar een goede plek voor het Doorgeefluik, de Voedselbank en Krachtfabriek. Groenlinks is blij dat deze plek gevonden is! Vluchtelingenopvang is steeds urgenter, en wat ons betreft draagt Houten vanzelfsprekend haar steentje bij.” (Susan van Erp, Groenlinks)

“Een half jaar geleden vroegen wij het college werk te maken van de opvang van vluchtelingen. We zijn trots dat de gemeente nu haar verantwoordelijkheid neemt. We helpen hiermee mensen in nood. Mensen die deze hulp hard nodig hebben. Houten laat hiermee gecombineerd met alles wat in het werk wordt gesteld om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen, echt haar sociale gezicht zien. Deze plannen kunnen dus op steun rekenen van D66” (Jaap Staman, D66)

“De PvdA vindt het belangrijk dat statushouders een ‘thuis’ vinden in Houten. Daarvoor is draagvlak in de gemeenteraad nodig, maar vooral draagvlak in de Houtense samenleving. Daar hebben we alle vertrouwens in!” (Anneke Dubbink, PvdA)

“Houten Anders vindt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd en een veilige leefomgeving. Daarom juichen wij toe dat de gemeente hierin het initiatief neemt en met deze multifunctionele invulling komt.” (Axel Eerdman, Houten Anders!)

Labels

« Terug