Een toekomst vol van hoop?

Een toekomst vol van hoop.jpg08-11-2022 19:14 08-11-2022 19:14

Het collegeprogramma van de huidige coalitie was onderwerp van onze laatste raadsvergadering. Om als ChristenUnie voor dit programma te kunnen stemmen, hadden we 3 punten waar het minimaal gewijzigd zou moeten worden:

1. Harder aan de slag met duurzaamheid: Vanaf 2023 nieuwe plannen gaan maken om in 2040 klimaatneutraal te kunnen zijn in Houten - Dankzij alle oppositiepartijen en @natuurlijkhouten is ons amendement aangenomen!

2. Meer toekomstperspectief voor onze jongeren: Werk maken van Jongerenparticipatie heeft het gehaald maar Behoud Enter voor onze jongeren heeft het helaas niet gehaald

3. Zo snel mogelijk inzichtelijk gaan maken hoe we betaalbaar willen gaan bouwen in Houten - er bleef teveel onduidelijkheid wat we in Houten onder 'betaalbaar' verstaan en hoe we ervoor gaan zorgen dat deze woningen ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden.

Kortom, ook al zijn we blij met een heel aantal moties en amendementen die aangenomen zijn, voor ons was het toch te weinig om voor het collegeprogramma te stemmen.

#christenunie #jongeren #duurzaamheid #betaalbaar

Labels

« Terug