Windpark Goyerbrug weer een stap dichterbij

Windmolens[1055].jpgvrijdag 23 december 2022 18:42

Laatste voorstel van het jaar: Windpark Goyerbrug weer een stap dichterbij

Dit politieke jaar sloten we af met de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Goyerbrug. Wij zijn heel blij dat met het huidige college van ITH Houten, Natuurlijk Houten, VVD Houten en SGP Houten het realiseren van het windpark weer een stap verder is gekomen.

Het is echt een thema waar we steeds balanceren tussen de belangen van onze inwoners en de belangen van onze leefwereld, dus we hebben ook blijvende aandacht van dit college gevraagd voor de bewoners die zich zorgen maken.

Hier leest u onze volledige bijdrage:

Na een periode van zienswijzen indienen en acteren op de zienswijzen, zitten we na 3 maanden vanavond opnieuw met een voorstel over windpark Goyerbrug. We hebben opnieuw gehoord en gelezen dat een aantal mensen zich zorgen maakt over de effecten op de gezondheid met dit raadsvoorstel. De vragen daarover zijn gesteld aan de wethouder en de ambtenaren. De zorgen zijn niet voor iedereen weggenomen, dat betreuren we, en tegelijk kan dat in een situatie als deze bijna niet anders. De zorgen kunnen pas weggenomen worden als de molens er staan en het blijkt dat de molens zich gaan gedragen zoals nu wordt voorgesteld en er geen hinder wordt ervaren.

De vragen over het toezicht en de handhaving zijn voor ons voor nu afdoende beantwoord. Bij een klacht, hoeft er niet een jaar of 2 jaar gewacht te worden. Er wordt serieus werk gemaakt van de klacht en de initiatiefnemer wordt direct betrokken voor een oplossing.

Met Windpark Goyerbrug zitten we als gehele raad met een voorstel waarin bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Laten we niet net doen alsof we nog helemaal aan het begin van het proces staan waardoor alles nog mogelijk is. De rechter heeft ons verzocht zelfstandig normen vast te stellen voor Windpark Goyerbrug. We zijn al te laat, maar het college heeft de zienswijzeprocedure zorgvuldig doorlopen, en dat is van groot belang. Vanavond zijn wij aan zet. Het college heeft de keuze voor het Windpark al gemaakt en wat gaan wij doen?

Blijven we bezig om op alle mogelijke momenten en manieren dit proces te verstoren, te vertragen, en in een bepaald daglicht te zetten? Of laten we vanavond zien dat we het besluit wat de gemeenteraad in september genomen heeft (incl na heroverweging), dat we dat respecteren en onze controlerende taak uitvoeren, nl. heeft het college in dit deel van het proces gedaan wat ze moest doen?

De zienswijzeprocedure is correct doorlopen, wat ons betreft. Goed dat het college dmv een brief Windpark Goyerbrug onder de aandacht van staatssecretaris Heinen heeft gebracht. En we vragen de blijvende aandacht van de wethouder voor de zorgen die er onder onze inwoners leven.

In dit krachtenveld, van enerzijds bescherming van gezondheid van onze inwoners en anderzijds bescherming van onze leefwereld door energie duurzaam op te wekken, alles overwegende, kunnen wij voor dit raadsvoorstel stemmen.

#duurzaamheid #windpark #blijmee #ChristenUnie

« Terug